Фоміних Н. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні філологічних дисциплін : Навчально-методичний посібник / Н. Ю. Фоміних. – Севастополь : Рібест, 2010. – 196 с.  

      ЗМІСТ: zmist.doc

    Приобрести 

     

УДК 371.1:801+004

 

         Рецензенти:

         Танько Т. П., доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

         Бурцева Ю. О., кандидат педагогічних наук, доцент, Донецький обласний інститут післядипломної освіти.

 

         Рекомендовано до друку Вченою радою РВНЗ „КГУ” (м. Ялта) 17 лютого 2010 року, протокол №7.

 

         Сучасний урок неможливо уявити без застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а вчителю все складніше бачити себе у навчально-виховному процесі без допомоги комп’ютера. Філологічні дисципліни не є винятком.

         У навчально-методичному посібнику розглядаються концептуальні основи інформатизації освіти, особливості застосування ІКТ у процесі викладання філологічних дисциплін, аналізується сучасний стан вивчення зазначеної проблеми, запропонований великий понятійний словник, теоретичні тези супроводжуються практичними прикладами.

         Додатком до посібнику є диск з прикладами уроків англійської мови із застосуванням ІКТ. Комп’ютерна підтримка уроків створена самостійно автором. Деякі уроки та комп’ютерна підтримка до них розроблені вчителями англійської мови шкіл міста Севастополя М.Ємець, Ю.Зданевіч, Г.Крюгер, Т.Фір.

         Посібник призначений для студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів та для вчителів-філологів, які у режимі виконання практичних завдань, запропонованих у посібнику навчаться аналізувати існуючи ППЗ та Інтернет-сайти філологічного напряму, а також самостійно планувати й проводити урок мови із застосуванням ІКТ.

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz